Reglement

Opgave

Opgave kan via mijnknhs.nl. Het is mogelijk om voor individuele wedstrijden in te schrijven indien je niet voor de competitie mee wilt rijden.

De wedstrijden tellen wel mee voor winstpunten. Er mag flexibel gestart worden.

Selectie wedstrijden

Doe je mee voor de Twente Cup? Dan dien je minimaal 2 selectiewedstrijden in dezelfde klasse te rijden, waarvan 1 in Ambt-Delden. Om kans te maken op een plaats in de halve finale is deelname aan de laatste selectiewedstrijd (Ambt-Delden) verplicht. 

Inschrijfgeld

Het verschuldigde inschrijfgeld kan op de wedstrijddag worden betaald.

Sluitingsdatum en wijzigingen

De inschrijving sluit op 5 oktober. De organisatie behoudt zich het recht voor bij voldoende deelnemers de sluitingsdatum te vervroegen. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven per email tot 10 oktober via [email protected]. Alleen wijzigingen die via de mail zijn doorgegeven worden doorgevoerd. Afmeldingen na sluitingsdatum worden (ongeacht de reden) volledig doorbelast. 

Startlijsten

Startlijsten en uitslagen worden geplaatst op www.startlijsten.nl. Er wordt op volgorde gestart.

De organisatie heeft het recht de rubrieken te vervroegen als de tijd dit toelaat, deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdig aanwezig te zijn.

Klasse en categorieën 

Opengestelde klasse per categorie: 

Cat. A/B: 0.50, 0.60, 0.70

Cat. C: 0.70, 0.80, 0.90.1.00

Cat. D/E: 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20

Paarden:1.00, 1.10, 1,20

Waar mogelijk worden rubrieken in handicap verreden.

Ranking en tussenstanden

Ranking vind plaats a.d.h.v. plaatsingspunten: De eerste prijs = 1 punt, de tweede prijs = 2 punten etc. De plaatsingspunten van de laatste wedstrijd (Ambt-Delden) tellen dubbel.

Om deel te kunnen nemen aan de halve finales moet de selectiewedstrijd in Ambt-Delden gereden worden ongeacht of deze in het eindresultaat mee telt.

Van de 3 wedstrijddagen tellen de 2 beste mee voor de selectie van de halve finale. Binnen de rubrieken van de wedstrijden die meetellen voor de halve finale, mogen geen uitsluitingen in het basisparcours/1e fase zitten.

Halve finale

De halve finale vindt plaats in Ambt-Delden.

Ongeveer 80% van de combinaties kan zich plaatsen voor de halve finale. De ranking van de selectiewedstrijden telt mee in de halve finale. In de halve finale mag er maximaal met 2 pony’s/ paarden gestart worden maar slechts 1 per rubriek.

De halve finale rubriek dient vooraf te worden betaald bij het wedstrijdsecretariaat. Inschrijfgeld hiervoor is 10 euro.

Finale

Ongeveer 45 combinaties  starten in de finale. Bij gelijke plaatsingspunten voor de finale geeft het resultaat van de halve finale de doorslag. Indien categorieën samengevoegd kunnen worden, zal dit gebeuren.

Er mag 1 pony/paard per ruiter/amazone gestart worden in de finale. Bij meerdere plaatsingen moet er gekozen worden. Het inschrijfgeld voor de finale rubriek is 10 euro en dit dient te worden voldaan op bij het wedstrijdsecretariaat op de dag van de halve finale. 

Reglementen

De wedstrijden worden verreden onder het algemeen wedstrijd reglement van de KNHS.  

Controle op ongeoorloofde middelen en/of wedstrijddocumenten is mogelijk.

Alle reglementaire bepalingen zijn te vinden in het Algemeen Wedstrijdreglement  van de KNHS en in het disciplinereglement Springen. Een deelnemer is verantwoordelijk voor het kunnen overhandigen van de benodigde wedstrijddocumenten met daarin de gevraagde gegevens, geregistreerd volgens de wettelijke én reglementaire bepalingen.

Wanneer dit bij controle niet in orde wordt bevonden, betekent dit uitsluiting van (verdere) deelname. Deelnemer heeft ook in deze gevallen geen recht op restitutie van het startgeld.

De uitspraak van de jury of organisatie is te allen tijde beslissend.